FL & IF
Flawless och Internally Flawless har inga synliga imperfektioner. Flawless har varken yttre eller inre inneslutningar medan Internally Flawless saknar inre imperfektioner. Båda dessa är otroligt ovanliga och priset är också därefter. Vill man ha en kliniskt perfekt diamant bör man välja någon av dessa.

VVS1 & VVS2
Väldigt, väldigt små inneslutningar som är svåra att upptäcka under 10x förstoring. Utmärkt klarhet som är mycket ovanlig.

VS1 & VS2
Väldigt små inneslutningar som går att se under 10x förstoring men är i de flesta fall osynliga med blotta ögat, särskilt vid mindre diamanter. På större diamanter såsom 0.80 Carat och större kan ibland inneslutningar vara synliga för blotta ögat vid VS2. Rådfråga oss så hjälper vi er.

SI1 & SI2
Små inneslutningar som i vissa fall kan gå att se med blotta ögat utan några hjälpmedel. En diamant som är mycket prisvärd och som har alla möjligheter att vara fantastisk, särskilt SI1-diamanter. Majoriteten av alla våra diamanter vi säljer är SI1. Vi är alltid noga med att de är 100 % rena med blotta ögat innan vi köper dem.